Bảo trì hệ thống từ:12:15 ~ 14:15
System maintenance from:12:15 ~ 14:15

Bảo trì hệ thống đang diễn ra trên trang web của chúng tôi

Our website is currently under maintenance

Sedang berlangsung pemeliharaan sistem di website kami

เว็บไซต์ของเราอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ

我们的网站正在进行系统维护

我們的網站正在進行系統維護

Bảo trì hệ thống

Công ty sẽ là 12:15-14:15 (GMT+8) để duy trì hệ thống, trong khi tất cả các trang không thể được sử dụng cho bất kỳ sự bất tiện, xin vui lòng hiểu được.Nếu quý khách có thắc mắc về vấn đề này, vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng tại

Số điện thoại miễn phí : +85578614353

Dịch vụ khách hàng : [email protected]

Đối thoại trực tiếp : Ở đây

System Maintenance

Our website is under maintenance from 12:15-14:15 (GMT+8) ,you will not be able to access our website during this period. Apologize for any inconvenience caused.

Toll Free : +85578614353

Email : [email protected]

Live Chat : Click here